2016-03-04T133738Z_1_LYNXNPEC230VK_RTROPTP_4_BRASIL-LULA-MANIFESTANTES